Frittalende hest hardt skadd



Legge til ord i databasen

Ordene trenger ikke å høre sammen, det går greit å bare fylle ut et ellet to av feltene. Ordene blir ikke tatt i bruk før de er godkjent.
 Adjektiv:  
 Subjekt  
 Verb:  
  Hovedsiden
Versjon 1.1 - Nå kompatibel med PHP5 Copyright Bård Henriksen - 2006